Projectes d'IMA

La nostra associació IMA té en marxa diversos projectes amb l'objectiu d'evitar que milers de nens siguin abandonats cada any per les seves mares al Marroc. S'estima, tot i que no hi ha xifres oficials, que aquesta xifra s'acosta als 10.000 nens anuals, el que suposa al voltant de l'1% dels naixements, un autèntic drama. Actualment, les nostres actuacions s'encaminen a donar suport a les mares solteres que volen mantenir els seus fills amb elles, però no disposen d'ajuda familiar. També col·laborem en projectes de suport als orfenats (crèches). En el passat ajudàvem a les famílies espanyoles que desitjaven fer una kafala d'un menor al Marroc. Actualment, s'exigeix ​​que les famílies kafils resideixin al Marroc. Això ha fet augmentar dramàticament el nombre de nens en els orfenats. La nostra associació manté contactes amb autoritats marroquines i espanyoles encaminats a reobrir la possibilitat de kafalar a les famílies espanyoles.

La llista concreta de projectes és:

Tlf: 613 046 340
ima@amicsinfantsmarroc.org
CIF: G62555859